بخش های متنوع آموزش زبان انگلیسی

بخش های آموزشی گوناگون دربرگیرنده ی مهارت های اساسی یادگیری زبان

بخش های یک و دو شامل دستور زبان و مکالمه مربوط به دستور به طور کاربردی

بخش سوم شامل واژگان با موضوعات مختلف برای هر درس

بخش چهارم تا درس پنج کاربرد دستور در دیالوگ فیلمها و از درس شش به بعد خواندن و درک مطلب

آموزش زبان انگلیسی با تصویر

در بخش های دستور، واژگان و خواندن متن می توانید از عکس ها برای درک بهتر مفاهیم استفاده کنید.

تصاویر می توانند تأثیرات مثبت زیادی در آموزش و جذابیت یادگیری زبان داشته باشند.

با نگه داشتن اشاره گر ماوس (بدون کلیک کردن) روی عکس ها می توانید اندازه بزرگتر آن را ببینید.

آموزش زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

با بردن اشاره گر ماوس روی تمام کلمات و عبارات درس ترجمه فارسی آن ظاهر می شود.

با بردن اشاره گر ماوس روی عنوان جدول نکات گرامری، می توانید توضیحات مختصر مربوط به گرامر درس را ببینید.

با کلیک روی آیکن پلی می توانید به تلفظ صوتی واژگان، جملات و مکالمه گوش دهید.

انجام تمرین یکی از عوامل اساسی پیشرفت آموزشی است که برای هر درس در نظر گرفته شده است.

با انجام تمرین می توان دانش خود را از درس محک زد و در صدد رفع کمبود ها بر آمد.

سوالات چهار گزینه ای، اتصال تصاویر به واژگان، پر کردن جاهای خالی، گوش دادن و نوشتن و ... نمونه هایی از تمرینات متنوع سایت هستند.