واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس چهارم / واژه هفتم theory ● یک ایده یا مجموعه ای از ایده ها که چیزی را در مورد زندگی یا جهان توضیح می دهد، مخصوصاً ایده ای که هنوز کاملاً اثبات نشده است؛ نظریه   مثال

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس چهارم / واژه اول vapor ● غلظت قطرات بسیار ریز مایع که در هوا معلق هستند مثلا بدلیل حرارت دادن مایع؛ بخار   مثال تصویری When the water is boiled, vapor rises from the kettle. ترجمه وقتی

دستور زبان انگلیسی: سوالات فعل بودن با Where

دستور زبان انگلیسی: سوالات فعل بودن با Where

بنام خدا 📚 درس ۲ . بخش ۲ 📝 سوالات بودن از (be from) برای سوال از شهر یا کشور محل زندگی افراد پرسیده می شوند. این سوالات به صورت بله/خیر (yes/no questions) یا سوالات اطلاعات (information questions) با Where

دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر و پاسخ کوتاه فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر و پاسخ کوتاه فعل بودن

بنام خدا 📚 درس ۱ . بخش ۳ 📝 سوالات بله/خیر فعل بودن با تغییر جای فعل بودن و فاعل براحتی ساخته می شود. 💡سوالات بله/خیر (yes/no questions): 🔹Are you an architect?  Yes, I am. / No, I’m not. 🔸Is

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

بنام خدا 📚 درس ۱ . بخش ۲ 📝 اسم ها در زبان انگلیسی با اضافه شدن s یا es جمع (plural) می شوند. البته شکل بی قاعده جمع هم وجود دارد که بعدها توضیح داده خواهد شد. 💡اسم های

برنامه اندرویدی تاپ ناچ ۱A

برنامه اندرویدی تاپ ناچ ۱A

بنام خدا برنامه اندرویدی انگلیسی حرفه ای با تاپ ناچ ۱A محصولی از بابا آب داد با پوشش کامل تمام دروس! با تصاویر و فایل های صوتی تفکیک شده! با ترجمه فارسی تک تک جملات و واژگان ناآشنا حتی عناوین

برنامه اندرویدی تاپ ناچ مقدماتی B

برنامه اندرویدی تاپ ناچ مقدماتی B

بسم الله الرحمن الرحیم برنامه بی نظیر اندرویدی انگلیسی حرفه ای با تاپ ناچ مقدماتی (B) محصولی از بابا آب داد با پوشش کامل تمام دروس! با تصاویر و فایل های صوتی تفکیک شده! با ترجمه فارسی تک تک جملات