دستور زبان انگلیسی: حروف اضافه in ، on ، at برای زمان و تاریخ

دستور زبان انگلیسی: حروف اضافه in ، on ، at برای زمان و تاریخ

بنام خدا 📚 درس ۵ . بخش ۲ برای بیان ساعت یا تاریخ یک رویداد از حروف اضافه استفاده می شود. برای گفتن ساعت دقیق یا وقت خاص روز از حرف اضافه ی at ؛ برای بیان روز هفته یا

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۷-۱۲)

بنام خدا درس چهارم / واژه هفتم theory ● یک ایده یا مجموعه ای از ایده ها که چیزی را در مورد زندگی یا جهان توضیح می دهد، مخصوصاً ایده ای که هنوز کاملاً اثبات نشده است؛ نظریه   مثال

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس چهارم / واژه اول vapor ● غلظت قطرات بسیار ریز مایع که در هوا معلق هستند مثلا بدلیل حرارت دادن مایع؛ بخار   مثال تصویری When the water is boiled, vapor rises from the kettle. ترجمه وقتی

دستور زبان انگلیسی: سوالات فعل بودن با Where

دستور زبان انگلیسی: سوالات فعل بودن با Where

بنام خدا 📚 درس ۲ . بخش ۲ 📝 سوالات بودن از (be from) برای سوال از شهر یا کشور محل زندگی افراد پرسیده می شوند. این سوالات به صورت بله/خیر (yes/no questions) یا سوالات اطلاعات (information questions) با Where