درس ۱۶ / اظهار نظر

I want to express my idea.
ترجمه من می خواهم ایده ی خودم را بیان کنم.

 

I want to present my point.
ترجمه من می خواهم نقطه نظر خود را متذکر شوم.

 

I want to voice my opinion.
ترجمه من می خواهم عقیده خود را ابراز کنم.

 

I have a say-so on this matter.
ترجمه من هم حقی در این موضوع دارم.

 

A good point to be brought up.
ترجمه نکته خوبی را مطرح کردی.

 

Can you voice your views on that?
ترجمه ممکن است نظر خود را در این باره بیان کنید؟

 

Are you interested to come in on the issue?
ترجمه موافق هستید برویم سر اصل مطلب؟

 

What a nice way of putting it!
ترجمه چقدر قشنگ آن مطلب را ادا کردید!

 

Sorry for cutting you off.
ترجمه ببخشید که حرف شما را قطع می کنم.

 

Sorry to interrupt you.
ترجمه ببخشید که حرف شما را قطع می کنم.

 

I think you are off the subject.
ترجمه فکر می کنم شما از موضوع کمی پرت شده اید.

 

I lost the thread of my thought.
ترجمه رشته کلام از دستم خارج شده است.

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، از آخرین آموزش ها، محصولات و تخفیف های بابا آب داد مطلع شوید.

یا برای اطلاع می توانید در هر یک از کانال های زیر در تلگرام، گپ و ایتا به آی دی babaabdadchannel@ عضو شوید:

گپ تلگرام ایتا

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۶)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *