از سایت حرفه ای و جدید آموزش زبان ما دیدن کردی؟ مشاهده
درس ۱۹ / آزرده خاطر

Farid has hard feeling towards Farhad.
ترجمه فرید از فرهاد دل پری دارد.

 

Farid feels so resentful of Farhad.
ترجمه فرید از فرهاد خیلی دلخور است.

 

Farid holds a grudge against Farhad.
ترجمه فرید از فرهاد کینه به دل گرفته است.

 

You will get turned off.
ترجمه آدم دلزده می شه.

 

You will get a cold feet.
ترجمه آدم دلسرد می شه.

 

You will get putt off.
ترجمه آدم دلسرد می شه.

 

I have got a big boom to pick with you.
ترجمه یک گله ی بزرگ از تو دارم.

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۹)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *