بنام خدا

📚 درس ۶ . بخش ۲

از زمان حال ساده (Simple Present Tense) برای بیان اعمالی که در زمان حال به صورت عادت، حقیقت کلی، شرایط یا احساسات غیر قابل تغییر و غیره می باشد استفاده می شود. صرف این افعال به صورت ساده است و تنها در سومین شخص فعل s یا es می گیرد.

همچنین برخی افعال مثل have، do و go در سومین شخص به شکل بی قاعده (irregular) هستند، یعنی اندکی تغییرات بیشتری نسبت به حالت معمول اکثر افعال دیگر دارند که تنها s/es می گیرند.

⬅️ صرف برخی افعال در زمان حال ساده:

🔹She likes these books.

🔹او این کتاب ها را دوست دارد.

زمان حال ساده

🔸He wants that ball.

🔸او آن توپ را می خواهد.

زمان حال ساده

🔸I need a taxi.

🔸من یک تاکسی نیاز دارم.

زمان حال ساده

🔸He has a pen.

🔸او یک خودکار دارد.

زمان حال ساده

 

نکات
I / You / We / They / Ali and Hasan => like / want / need / have / go
He / She / Zahra => likes / wants / needs / has / goes
0
دستور زبان انگلیسی: زمان حال ساده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *