بنام خدا

📚 درس ۶ . بخش ۵

برای اینکه صفت ها را در جای درستشان بکار ببریم باید آنها را قبل از موصوف یعنی اسمی که آن را توصیف میکنند قرار دهیم. همچنین صفت ها هرگز تغییر نمی کنند و چیزی مثل s جمع به آنها اضافه نمی شود.

⬅️ جایگاه صفت:

🔹These are blue shoes.

🔹اینها کفش های آبی هستند.

جایگاه صفت ها

🔸That’s a long tree.

🔸آن یک درخت طویل است.

جایگاه صفت ها

🔹This is a big box.
🔸That is a small box.

🔹این یک جعبه ی بزرگ است.
🔸آن یک جعبه ی کوچک است.

جایگاه صفت ها

نکات
shoes blue ⛔️ blue shoes جای صحیح صفت
bigs boxes ⛔️ big boxes عدم تغییر صفت
0
دستور زبان انگلیسی: مکان صفت ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *