از سایت حرفه ای و جدید آموزش زبان ما دیدن کردی؟ مشاهده

بنام خدا

📚 مکالمه ۱ ، معرفی

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید خودتان را معرفی و نامتان را هجی کنید.

هجی کردن: حروف یک کلمه را به ترتیب گفتن. مثلا Farid به صورت F-A-R-I-D

⬅️ مکالمه


🔹Ali: What’s your name?
🔸Saeed: It’s Saeed Azadi.
🔹Ali: Saed?
🔸Saeed: No, Saeed. S-A-E-E-D.
🔹Ali: Oh, Saeed. It’s nice to meet you, Saeed.
🔸Saeed: Nice to meet you, too.

🔹اسمت چیه؟
🔸سعید آزادی.
🔹ساعد؟
🔸نه، سعید. S-A-E-E-D.
🔹اوه، سعید. از دیدنت خوشوقتم، سعید.
🔸من هم از دیدنت خوشوقتم.

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱، معرفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *