از سایت حرفه ای و جدید آموزش زبان ما دیدن کردی؟ مشاهده

بنام خدا

📚 درس ۸ . بخش ۱

برای سوال از مکان در زمان حال ساده از کلمه سوالی Where استفاده می شود. در پاسخ به این نوع سوالات معمولا از حروف اضافه مخصوص هر مکان مانند in ، on و at استفاده می شود.

Where do you live?
We live in Iran.

Where does he study?
He studies at a university.

💡 نکته آموزشی! در پاسخ سوالات با Where از حروف اضافه ی مکان (Prepositions of Place) مثل in ، on و at که معمولاً «در» معنی می دهند استفاده می شود.

مثال یک

🔹Where do you study?
🔸I study at a library.

ترجمه تو کجا مطالعه می کنی؟ من در یک کتابخانه مطالعه می کنم.

مثال دو

🔹Where does he work?
🔸He works in an office.

ترجمه او کجا کار می کند؟ او در یک اداره کار می کند.

مثال سه

🔹Where do they study?
🔸They study at the new school.

ترجمه آنها کجا درس می خوانند؟ آنها در مدرسه جدید درس می خوانند.

مثال چهار

🔹Where does he work?
🔸He works on the third floor.

ترجمه او کجا کار می کند؟ او در طبقه سوم کار می کند.

💡 نکات مهم!

– برای بکار بردن حروف اضافه مکان برای خیابان ها و یا شماره ترتیبی آن معمولا از on استفاده می شود.

🔹Where is his house?
🔸His house is on Martyr Hemmat Street.

ترجمه خانه او کجاست؟ خانه او در خیابان شهید همت است.

🔹Where do they go to school?
🔸They go to school on 25th Avenue.

ترجمه آنها کجا مدرسه می روند؟ آنها در خیابان بیست و پنجم به مدرسه می روند.

– اگر شماره خیابان ذکر شود معمولا از at استفاده می شود.

🔹Where does he work?
🔸He works at 39 Enghelab Street.

ترجمه او کجا کار می کند؟ او در خیابان انقلاب ۳۹ کار می کند.

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

دستور انگلیسی: درس ۸؛ سوالات حال ساده با Where

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *