از سایت حرفه ای و جدید آموزش زبان ما دیدن کردی؟ مشاهده

بنام خدا

۳۴ تشویق
Give them a big applause.

ترجمه یک کف مرتب برای آنها بزنید.

The crowd applauded him.

ترجمه جمعیت او را تشویق کردند.

Cheer them on.

ترجمه آنها را تشویق کنید.

Clap for them.

ترجمه برایشان دست بزنید.

Encourage them.

ترجمه تشویقشان کنید.

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۴، تشویق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *