از سایت حرفه ای و جدید آموزش زبان ما دیدن کردی؟ مشاهده

بنام خدا

۳۵ کار بیهوده
You will not get too far by switching back and forth.

ترجمه با این شاخه و آن شاخه پریدن نمی توانید کاری از پیش ببرید.

It will get you nowhere.

ترجمه با این کار به جایی راه پیدا نمی کنی.

Nothing will evolve you out of it.

ترجمه چیزی از آن عایدت نمی شه.

You are trying on vain.

ترجمه شما کاری بیهوده و عبث را انجام می دهید.

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۵، کار بیهوده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *