از سایت حرفه ای و جدید آموزش زبان ما دیدن کردی؟ مشاهده

بنام خدا

۳۶ چهره
I don’t know what his name is. I know him by face / sight.

ترجمه اسم او را نمی دانم. از چهره اش او را می شناسم.

I took you for your brother.

ترجمه من شما را با برادرتان اشتباه گرفتم.

I try to put on a happy look. Just to show.

ترجمه سعی می کنم قیافه خوشحالی به خود بگیرم. همینجوری برای حفظ ظاهر.

I cannot put on a serious look.

ترجمه نمی تونم به خودم قیافه جدی بگیرم.

He is a marked man.

ترجمه او مثل گاو پیشانی سفید است. (معروف است)

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۶، چهره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *