بنام خدا

📚 درس ۸ . بخش ۲

اگر بخواهیم وجود چیزی را در انگلیسی در زمان حال بیان کنیم، از there is (مفرد) و there are (جمع) به معنای وجود داشتن استفاده می کنیم. به مثال های زیر دقت کنید.

There’s an apple in the basket.

ترجمه یک سیب در سبد وجود دارد (یا هست).

There are some books in the bookshelf.

ترجمه چند کتاب در قفسه کتاب هست(ند).

💡 نکته آموزشی! there is می تواند به صورت مخفف there’s نوشته شود اما there are مخفف نمی شود. there’re

مثال یک

🔹 There’s a window in this room.
🔸 Yes! There is also a sofa here.

ترجمه در این اتاق یک پنجره هست.
بله! همچنین یک مبل راحتی اینجا وجود دارد.

مثال دو

🔹 There are three pears here.
🔸 There are also two bananas.

ترجمه اینجا سه تا گلابی هست.
همچنین دو تا موز وجود دارد.

💡 شکل سوالات بله/خیر

برای ساختن شکل سوالی بله/خیر کافیست جای there با is یا are عوض شود. سپس با yes یا no پاسخ کوتاه داده می شود.

🔹 Is there a bedroom in this house?
🔸 Yes, there is. / No, there isn’t.

ترجمه آیا در این خانه یک اتاق خواب هست؟
بله، هست. / نه،نیست.

🔹 Are there three cars in the street?
🔸 Yes, there are. / No, there aren’t.

ترجمه آیا سه اتومبیل در خیابان هستند؟
بله، هستند. / نه،نیستند.

مثال یک

🔹Is there a red car here?
🔸Yes, there is.

ترجمه آیا اینجا یک اتومبیل قرمز است؟
بله، هست.

مثال دو

🔹Are there two chairs?
🔸No, there aren’t.

ترجمه آیا دو تا صندلی هست؟
نه، نیستند.

💡 سوال از تعداد با How many

برای پرسش از تعداد موجود هر چیز قابل شمارش از How many به معنای «چه تعدادی» استفاده می شود. برای ساخت این سوالات How many در ابتدای جمله و سپس اسم مورد نظر به صورت جمع می آید.

🔹 How many hens are there?
🔸 There are five hens.

ترجمه چند تا مرغ هست؟
هفت تا مرغ هست.

🔹 How many melons are in the refrigerator?
🔸 There are four melons.

ترجمه چند تا خربزه داخل یخچال هست؟
چهار تا خربزه هست.

مثال یک

🔹How many books are there?
🔸 There are seven books.

ترجمه چند تا کتاب هست؟
هفت تا کتاب هست.

مثال دو

🔹 How many balls do they have?
🔸 They have one ball.

ترجمه آنها چه تعداد توپ دارند؟
آنها یک توپ دارند.

7+
دستور انگلیسی: درس ۸؛ there is و there are

2 دیدگاه در “دستور انگلیسی: درس ۸؛ there is و there are

  • مدیر
   ۱۳۹۹-۰۲-۲۵ در۱۴:۵۱
   پیوند یکتا

   Hi there.
   Yes it is.
   There is, is used for single nouns like ball. And we can ask question with how many for plural and countable nouns and answer with single or plural form.

   11+
   پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *