دوره ویدئویی مکالمه انگلیسی سایت جدید با فمیلی اند فرندز با استاد در واتساپ مشاهده جزئیات

بنام خدا

۴۰ تماس تلفنی
The telephone went off.

ترجمه زنگ تلفن به صدا درآمد.

I have the telephone set on the vibe mode.

ترجمه تلفنم را روی ویبره گذاشته ام.

I am getting interactions.

ترجمه خط روی خط افتاده است.

There is a lot of fuzz in the line.

ترجمه خط خیلی پارازیت داره.

You are hardly coming on.

ترجمه صدای تو به سختی شنیده می شود.

Place a call to me. / Place a phone call to me.

ترجمه به من تلفن بزن. (رسمی)

Make a phone call to me. / Give me a ring.

ترجمه زنگ بزن. (غیر رسمی)

He is on the phone with Ali.

ترجمه او تلفنی با علی صحبت می کند. (علی پشت خط است)

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۰، تماس تلفنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *