دوره ویدئویی مکالمه انگلیسی سایت جدید با فمیلی اند فرندز با استاد در واتساپ مشاهده جزئیات

بنام خدا

Let me just break it to you.

ترجمه اجازه بدهید رک و رو راست به شما بگویم.

Let’s break the ice.

ترجمه اجازه بدهید رو دربایستی را کنار بگذاریم.

Let’s get straight to the point.

ترجمه اجازه بدهید مستقیم برویم سر اصل مطلب.

Let me call a spade a spade.

ترجمه اجازه بدهید که ساده و بی پرده صحبت کنم.

Let’s get to the point straight away.

ترجمه اجازه بدهید مستقیم برویم سر اصل مطلب.

Let me tell it direct and forward.

ترجمه اجازه بدهید رک و راست به شما بگویم.

Let me tell it straight up.

ترجمه اجازه بدهید رک و راست به شما بگویم.

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *