بنام خدا
مقدمه، Hello / درس ۲

توضیحات استاد

۱. Listen to the story again and repeat. Act.
۱. به داستان دوباره گوش بده و تکرار کن. نقش بازی کن. (به لینک درس قبلی (اول) در پایین مراجعه کنید)

۲. Ask and answer.
۲. بپرسید و پاسخ بدید.

Jon: Hello. What’s your name?
Pete: My name’s Pete. What’s your name?
Jon: My name’s Jon.

جان: سلام. اسمت چیه؟
پت: اسمم پت هستش. اسم تو چیه؟
جان: اسم من جان هستش.

۳. Listen and sing your name.
۳. گوش بدید و اسمتون رو با سرود بخونید.

Let’s sing! Hello, hello!
بیا آواز بخونیم! سلام، سلام!

Hello, hello,
how are you?
I’m fine, thank you.
I’m fine, thank you.

Hello, hello,
what’s your name?
My name’s ………………. .
That’s my name.

Goodbye, goodbye.
Goodbye to you…

سلام، سلام،
چطوری؟
خوبم ممنون.
خوبم ممنون.

سلام، سلام،
اسمت چیه؟
اسم من …………. هستش.
این اسم منه.

خداحافظ، خداحافظ،
خداحافظ به تو…

1+
فمیلی ۱، مقدمه / درس ۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *