بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۶

توضیحات استاد

۱. Listen and match.
۱. گوش بده و وصل کن. (هر بچه رو به اسباب بازی و رنگ مورد علاقش وصل کن)

۲. Ask and answer about you.
۲. در مورد خودت بپرس و جواب بده.

A: What’s your favorite toy?
B: It’s a …

A: What’s your favorite color?
B: It’s …

اسباب بازی دلخواهت چیه؟
… است.

رنگ مورد علاقت چیه؟
… است.

۳. Circle the words.
۳. دور کلمات خط بکش. (از حروف به هم وصل شده کلمات رو مشخص کنید.)
Thisismybike.

۱. T h i s i s m y t e d d y b e a r.
۲. T h i s i s y o u r s c o o t e r.
۳. I t ‘ s y o u r r e d b i k e.
۴. I t ‘ s m y y e l l o w b a l l.
۵. I t ‘ s m y g a m e.
۶. C l o s e t h e d o o r.

۱. این خرس عروسکی منه.
۲. این اسکوتر توست.
۳. این دوچرخه قرمز توست.
۴. این توپ زرد منه.
۵. این آتاری دستی منه.
۶. در رو ببند.

1+
فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *