درس ۲ / دید و بازدید

Let’s get together tonight.
ترجمه بیایید امشب دور هم جمع بشیم.

 

We would like to see more of you.
ترجمه ما دوست داریم شما را بیشتر ببینیم.

 

Be comfortable. / Get comfy.
ترجمه راحت باشید.

 

You are in your territory. / You are in your turf.
ترجمه منزل خودتونه.

 

Make yourself at home.
ترجمه اینجا رو منزل خودتون بدونید.

 

Help yourself.
ترجمه از خودتان پذیرایی کنید.

 

Don’t feel restrained.
ترجمه مؤذب نباشید.

 

Don’t put yourself into trouble.
ترجمه خودتون رو به زحمت نیاندازید.

 

Be at ease.
ترجمه راحت باشید. ( فکری )

 

Get comfortable.
ترجمه راحت باشید. ( فیزیکی )

 

Don’t push yourself.
ترجمه خودت رو اذیت نکن. ( به زحمت نیانداز )

 

Feel free to do so. / Don’t be shy.
ترجمه تعارف نکنید.

 

Come in.
ترجمه بفرمایید تو.

 

Come on in.
ترجمه بفرمائید بالا.

 

He put me into the spot.
ترجمه اون منو توی رودربایستی گذاشت.

 

I will just see you to the door. / I will just walk you to the door.
ترجمه تا دم در با شما می آیم. ( بدرقتان می کنم )

 

Do this more often.
ترجمه باز هم از این کارا بکنید.

 

You are really making me blush.
ترجمه شما واقعاً من را خجالت زده می کنید.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۲)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *