درس ۳ / فعالیت های روزانه

How do you make your bread and butter?
ترجمه از چه طریق امرار معاش می کنی؟

 

How do you make your ends meet?
ترجمه چطوری اموراتتان را می گذرانید؟

 

What are you busy with?
ترجمه مشغول چه کاری هستید؟

 

What do you do?
ترجمه چه کاره هستید؟

 

Trying to make a buck.
ترجمه یه لقمه نانی در می آوریم.

 

Trying to make an honest money.
ترجمه دنبال یه لقمه نان حلال هستیم.

 

Too much of an effort.
ترجمه دنبال یه لقمه نان می دویم.

 

I’m sure that you are tied up nowadays.
ترجمه میدانم که این روزها خیلی گرفتار هستید.

 

You are always on the ball.
ترجمه شما همیشه مشغول یک کاری هستید.

 

You are always up to something.
ترجمه سر شما همیشه به یک کاری گرمه.

 

Complications arise.
ترجمه گرفتاری همیشه هست / پیش میاد.

 

I hope everything works out well / for the best.
ترجمه امیدوارم که همه چیز رو به راه باشد.

 

I am all tied up in my office.
ترجمه تو اداره خیلی گرفتارم.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۳)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *