درس ۴ / مشکلات

What has come over you?
ترجمه چی به سرت اومده؟

 

What has happened to you?
ترجمه چه اتفاقی برایت افتاده؟

 

What’s wrong with you?
ترجمه مشکلت چیه؟

 

What’s the matter?
ترجمه چی شده؟

 

What’s up?
ترجمه چه خبر؟

 

Nothing special.
ترجمه چیز به خصوصی نیست.

 

Nothing important.
ترجمه چیز مهمی نیست.

 

Nothing serious.
ترجمه مسئله ی جدی ای نیست.

 

I’m not in a good mood today.
ترجمه امروز زیاد حال و حوصله ندارم.

 

I’m not in a high spirit today.
ترجمه امروز از نظر روحی زیاد خوب نیستم.

 

I feel drowsy.
ترجمه گیج و ویجم.

 

I feel miserable.
ترجمه اوضاع و احوالم خرابه.

 

I don’t feel well.
ترجمه حالم زیاد خوب نیست.

 

I feel funny today.
ترجمه امروز یه جوری ام. (حالم خوب نیست)
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۴)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *