از سایت حرفه ای و جدید آموزش زبان ما دیدن کردی؟ مشاهده
درس ۵ / آمد و شد

Where are you off to?
ترجمه کجا داری می ری؟

 

I have a lot to get done.
ترجمه خیلی کار دارم که باید انجام بدم.

 

I have a little bit of catching up to do.
ترجمه یک کمی کارهای عقب مونده دارم که باید انجام بدم.

 

We have got things to take care of.
ترجمه کار و زندگی داریم ها!

 

I will be back before you know it.
ترجمه تا چشم بهم بزنی من برگشتم.

 

I will be back in a jiffy.
ترجمه در یک چشم به هم زدن برمیگردم.

 

I will be back in a flash.
ترجمه در یک چشم به هم زدن برمیگردم.

 

I’ll be back in a split second.
ترجمه بالفور برمی گردم. / سه سوته بر می گردم.

 

I’ll be back in no time.
ترجمه فوراً برمی گردم.

 

I will be back right away.
ترجمه الساعه بر میگردم.

 

I will be back as soon as possible.
ترجمه در اسرع وقت برمیگردم.

 

I will be back in the course of one hour.
ترجمه ظرف مدت یک ساعت برمیگردم.

 

There and back, I’ll have done it.
ترجمه تا بری برگردی آنرا انجام خواهم داد.

آخرین محصولات

دوره مکالمه انگلیسی

دوره واژگان کاربردی

اینفوگرافی

دستور انگلیسی

آیا می دانید؟

لغات 504

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۵)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *