درس ۶ / درد و دل کردن

My heart is heavy.
ترجمه دلم گرفته.

 

My heart is bleeding.
ترجمه دلم خونه.

 

My heart is aching.
ترجمه قلبم درد می کنه. (از غم)

 

Speak your heart.
ترجمه حرف دلت رو بزن.

 

I’m speaking my heart now.
ترجمه حرف دلم رو دارم می زنم.

 

I’m blowing some steam on.
ترجمه دارم عقده ی دلم رو خالی می کنم.

 

That’s just a guts feeling.
ترجمه این فقط یک احساس درونیه.

 

I really mean it.
ترجمه واقعیت رو دارم می گم. (واقعاً دارم می گم.)

 

That’s very truthful of me.
ترجمه با تمام صداقت دارم می گم.

 

That’s the very naked truth.
ترجمه این حقیقت محضه.

 

I know what you are going through!
ترجمه می دونم داری چه رنجی می کشی.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۶)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *