فقط دانلود ویدئوها بدون پاسخگویی استاد

دانلود ویدئوها با پاسخگویی استاد در واتساپ

چرا این سبک آموزش منحصر به فرده؟

🔸آموزش های ویدئویی به سبک جدید و بی نظیر در محیط انیمیشنی
🔹توضیحات خط به خط استاد
🔸برجسته کردن ساختارها برای درک بهتر واژگان و دستور زبان
🔹استفاده از تصاویر برای درک بهتر و افزایش جذابیت
🔸در دسترس بودن تمام وقت استاد برای رفع اشکال و ارزیابی پیشرفت یادگیرنده

فمیلی ۱ گام به گام با استاد!

یادگیری زبان انگلیسی از صفر با بهترین روش و پاسخگویی تمام وقت استاد!

119 درس ویدئویی

13 ساعت تدریس

سوال از استاد شنبه تا پنجشنبه

فصل ها و درس ها

درس اول | ۰۵:۵۶

درس دوم | ۰۲:۳۵ | دانلود

درس سوم | ۰۴:۰۶ | دانلود

درس چهارم | ۰۳:۳۵ | دانلود

درس اول | ۰۵:۵۶ | دانلود

درس دوم | ۰۴:۳۰ | دانلود

درس سوم | ۰۴:۱۳ | دانلود

درس چهارم | ۰۵:۱۶ |

درس پنجم | ۰۵:۱۳ |

درس ششم | ۰۵:۱۳ | دانلود

درس هفتم | ۰۹:۲۹ | دانلود

درس هشتم | ۰۳:۰۷ |

درس اول | ۰۴:۳۲ |

درس دوم | ۰۴:۵۰ | دانلود

درس سوم | ۰۳:۴۶ |

درس چهارم | ۰۴:۳۶ |

درس پنجم | ۰۶:۰۱ |

درس ششم | ۰۶:۰۰ |

درس هفتم | ۰۶:۳۹ |

درس هشتم | ۰۷:۱۹ |

درس اول | ۰۵:۴۶ |

درس دوم | ۰۵:۱۱ |

درس سوم | ۰۵:۲۳ | دانلود

درس چهارم | ۰۶:۳۳ |

درس پنجم | ۰۷:۰۰ |

درس ششم | ۰۸:۰۵ |

مرور فصل ۱، ۲، ۳ | ۰۸:۲۶ | دانلود

درس اول | ۰۵:۵۰ |

درس دوم | ۰۴:۵۰ |

درس سوم | ۰۴:۰۳ |

درس چهارم | ۰۵:۳۳ | دانلود

درس پنجم | ۰۴:۱۸ |

درس ششم | ۰۶:۱۴ |

درس هفتم | ۰۷:۳۴ |

درس هشتم | ۰۳:۳۹ |

درس اول | ۰۵:۱۹ |

درس دوم | ۰۴:۰۳ |

درس سوم | ۰۶:۳۱ |

درس چهارم | ۰۴:۵۲ |

درس پنجم | ۰۶:۵۶ | دانلود

درس ششم | ۰۵:۳۱ |

درس هفتم | ۰۹:۰۲ |

درس هشتم | ۰۶:۱۸ |

درس اول | ۰۵:۰۵ |

درس دوم | ۰۴:۳۲ |

درس سوم | ۰۴:۰۳ |

درس چهارم | ۰۷:۳۰ |

درس پنجم | ۱۱:۰۲ |

درس ششم | ۰۸:۵۱ | دانلود

مرور فصل ۴، ۵، ۶ | ۱۰:۵۵ | دانلود

درس اول | ۰۷:۴۵ |

درس دوم | ۰۸:۲۸ |

درس سوم | ۰۳:۵۹ |

درس چهارم | ۰۶:۴۳ |

درس پنجم | ۰۷:۲۱ |

درس ششم | ۰۸:۵۹ |

درس هفتم | ۰۹:۳۰ | دانلود

درس هشتم | ۰۴:۴۱ |

درس اول | ۰۶:۳۲ |

درس دوم | ۱۱:۴۷ |

درس سوم | ۰۶:۱۷ |

درس چهارم | ۰۶:۵۱ |

درس پنجم | ۰۹:۲۹ |

درس ششم | ۱۱:۲۶ |

درس هفتم | ۱۳:۳۲ |

درس هشتم | ۱۰:۳۲ | دانلود

درس اول | ۰۸:۰۸ | دانلود

درس دوم | ۰۷:۰۰ |

درس سوم | ۰۵:۰۷ |

درس چهارم | ۰۵:۲۴ |

درس پنجم | ۰۶:۱۱ |

درس ششم | ۱۲:۳۴ |

مرور فصل ۷، ۸، ۹ | ۱۱:۰۹ |

درس اول | ۰۸:۰۲ |

درس دوم | ۰۷:۵۱ |

درس سوم | ۰۵:۲۵ |

درس چهارم | ۰۵:۳۶ |

درس پنجم | ۱۱:۴۳ |

درس ششم | ۱۰:۲۴ |

درس هفتم | ۱۲:۲۱ |

درس هشتم | ۰۶:۳۶ |

درس اول | ۰۵:۴۳ |

درس دوم | ۰۶:۱۵ |

درس سوم | ۰۴:۰۱ |

درس چهارم | ۰۵:۲۶ |

درس پنجم | ۰۹:۰۷ |

درس ششم | ۰۷:۵۴ |

مرور فصل ۱۰، ۱۱، ۱۲ | ۰۸:۲۶ |

درس اول | ۰۶:۱۳ |

درس دوم | ۰۴:۵۶ | دانلود

درس سوم | ۰۷:۳۷ |

درس چهارم | ۰۵:۱۱ |

درس پنجم | ۱۰:۰۴ |

درس ششم | ۰۹:۱۳ |

درس هفتم | ۱۰:۰۵ |

درس هشتم | ۰۴:۰۵ |

درس اول | ۰۴:۴۱ |

درس دوم | ۰۴:۵۰ |

درس سوم | ۰۴:۱۶ |

درس چهارم | ۰۵:۱۳ |

درس پنجم | ۰۷:۳۹ | دانلود

درس ششم | ۰۷:۲۸ |

مرور فصل ۱۳، ۱۴، ۱۵ | ۰۸:۲۷ |

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در دروه ی فمیلی اند فرندز ۱ با پاسخگویی استاد در واتساپ با ما در تماس باشید.

تلگرام

@babainfo

ایتا

@babainfo

ایمیل

email

3+