دوره های ویدئویی آموزش زبان به سبکی جدید در محیطی جذاب!

دوره ویدئویی فمیلی اند فرندز ۱

۳۵۰۰۰ تومان

در ۱۵ فصل و ۱۱۹ درس
بیش از ۱۳ ساعت آموزش
توضیحات خط به خط استاد
انجام تمام تمرین ها

دوره ویدئویی فمیلی اند فرندز ۱

۱۲۰۰۰۰ تومان

در ۱۵ فصل و ۱۱۴ درس
بیش از ۱۳ ساعت آموزش
توضیحات خط به خط استاد
انجام تمام تمرین ها
پاسخگویی استاد در واتساپ

دوره ویدئویی مکالمه انگلیسی (مقدماتی)

۱۸۰۰۰ تومان

در ۵ فصل و ۲۴ درس
توضیحات خط به خط استاد
تمرین مکالمه

آموزش زبان کلاس هفتم

۱۴۰۰۰ تومان

در ۸ درس ویدئویی
ترجمه فارسی تمام لغات و جملات
انجام تمام تمرین ها

با pay.ir مطمئن پرداخت کنید!
مشاهده نماد اعتماد:

4+