آموزش های ویدئویی در اینستاگرام!


واژگان انگلیسی تجاری / واژه work

واژگان پرکاربرد انگلیسی / condition

اشتباهات رایج انگلیسی / کاربرد bored

دوره های ویدئویی به سبکی نوین و جذاب!


دوره ویدئویی فمیلی اند فرندز ۱

دوره ویدئویی مکالمه انگلیسی (مقدماتی)

ویدئوی آموزش زبان کلاس هفتم

مطالب علمی آموزشی همراه با تصویر، تلفظ و توضیحات استاد!

فمیلی اند فرندز ۱

دوره ویدئویی لغات کاربردی انگلیسی

دستور تصویری انگلیسی

دانستنی اینفوگرافیک

لغات ۵۰۴ تصویری

آیا می دانید؟

مکالمات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

لغات ۱۱۰۰ تصویری

طراحی وب

آموزش ورد ۲۰۱۰

محصولات
1+