دستور زبان انگلیسی: درس ۱۲؛ توصیف اشخاص با فعل be و have

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۲؛ توصیف اشخاص با فعل be و have

بنام خدا 📚 درس ۱۲ . بخش ۱ 🔹برای توصیف اشخاص مثلا از لحاظ رنگ مو، چشم و غیره می توان از فعل be یا بودن (is , are) و have یا داشتن استفاده کرد. 🔸جملات توصیفی با فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات زمان گذشته ساده

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات زمان گذشته ساده

بنام خدا 📚 درس ۱۱ . بخش ۴ 🔹برای سوالی کردن زمان گذشته ساده از دو نوع سوالی بله/خیر و سوالات اطلاعات استفاده می شود. 🔸سوالات بله/خیر با فعل کمکی did (گذشته do) ساخته می شوند و سپس فاعل و

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ زمان گذشته ساده

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ زمان گذشته ساده

بنام خدا 📚 درس ۱۱ . بخش ۳ 🔹از زمان گذشته ساده برای بیان رویدادهایی استفاده می شود که در زمان معین گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده است. 🔸همچنین برخی افعال مانند like و want که استمراری نمی

دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات گذشته ی فعل بودن (was , were)

دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات گذشته ی فعل بودن (was , were)

بنام خدا 📚 درس ۱۱ . بخش ۲ 🔸سوالات گذشته ی فعل بودن به دو صورت سوالات بله/خیر و سوالات اطلاعات بکار می روند. 🔹سوالات بله/خیر با تغییر جای فاعل با was/were به سادگی ساخته می شود. 🔸سوالات اطلاعات با

دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ گذشته ی فعل بودن (was , were)

دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ گذشته ی فعل بودن (was , were)

بنام خدا 📚 درس ۱۱ . بخش ۱ 🔸از زمان گذشته ی ساده برای بیان رویداد یا فعالیتی که در گذشته در زمان مشخص اتفاق افتاده استفاده می شود. 🔹گذشته ی فعل بودن به صورت مفرد was و جمع were

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از مقدار با How much

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از مقدار با How much

بنام خدا 📚 درس ۱۰ . بخش ۳ برای سوال از مقدار یک اسم غیر قابل شمارش مانند آب، پنیر و … از How much استفاده می شود. همچنین برای پرسیدن سوالات بله/خیر از Is there any استفاده می شود.

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ فرق زمان حال ساده و استمراری

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ فرق زمان حال ساده و استمراری

بنام خدا 📚 درس ۱۰ . بخش ۴ 🔸هر یک از زمان های حال ساده و استمراری کاربردهای خاص خود را دارند. 🔹از زمان حال ساده معمولا برای بیان عادت به انجام کاری مانند هر روز به مدرسه رفتن استفاده

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

بنام خدا 📚 درس ۱۰ . بخش ۲ اسم های قابل شمارش به اسم هایی گفته می شود که تعداد آنها را می شود شمرد مثل سیب و کتاب و به دو صورت مفرد و جمع می آیند. اسم های

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از تعداد اسم های جمع با How many

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از تعداد اسم های جمع با How many

بنام خدا 📚 درس ۱۰ . بخش ۱ برای سوال از تعداد قابل شمارش چیزی می توان از how many به معنی «چه تعداد» استفاده کرد. همچنین برای پرسیدن سوالات بله/خیر از وجود چیزی از are there any به معنای

دستور انگلیسی: درس ۹؛ اصطلاحات زمان آینده در حال استمراری

دستور انگلیسی: درس ۹؛ اصطلاحات زمان آینده در حال استمراری

بنام خدا 📚 درس ۹ . بخش ۳ از زمان حال استمراری می توان برای بیان کاری که در آینده نزدیک و زمان مشخص اتفاق می افتد استفاده کرد. این جملات معمولا با اصطلاحات زمان مانند فردا، در جمعه و

دستور انگلیسی: درس ۹؛ سوال با زمان حال استمراری

دستور انگلیسی: درس ۹؛ سوال با زمان حال استمراری

بنام خدا 📚 درس ۹ . بخش ۲ زمان حال استمراری به دو صورت سوالات بله/خیر (yes/no questions) و سوالات اطلاعات (information questions) سوالی می شود. برای ساخت سوالات بله/خیر کافیست جای فاعل را با فعل عوض کنیم. You are

دستور انگلیسی: درس ۸؛ سوالات حال ساده با Where

دستور انگلیسی: درس ۸؛ سوالات حال ساده با Where

بنام خدا 📚 درس ۸ . بخش ۱ برای سوال از مکان در زمان حال ساده از کلمه سوالی Where استفاده می شود. در پاسخ به این نوع سوالات معمولا از حروف اضافه مخصوص هر مکان مانند in ، on

دستور زبان انگلیسی: قیدهای تکرار در زمان حال ساده

دستور زبان انگلیسی: قیدهای تکرار در زمان حال ساده

بنام خدا 📚 درس ۷ . بخش ۳ از قیود تکرار در زمان حال ساده برای بیان تکرر یا دفعات انجام یک فعالیت استفاده می شود. پر کاربردترین این قیود always (همیشه) ، usually (معمولا) ، sometimes (گاهی اوقات) و

دستور زبان انگلیسی: سوالات زمان حال ساده با why، what و which

دستور زبان انگلیسی: سوالات زمان حال ساده با why، what و which

بنام خدا 📚 درس ۶ . بخش ۶ برای پرسش از ماهیت، چرایی و انتخاب ها در زمان حال ساده از کلمات استفهامی what و why و which استفاده می کنیم. بعد از این کلمات در جمله ی سوالی از

دستور زبان انگلیسی: ضمایر اشاره

دستور زبان انگلیسی: ضمایر اشاره

بنام خدا 📚 درس ۶ . بخش ۱ از ضمایر اشاره (Demonstratives) می توان برای اشاره کردن به چیزها استفاده کرد. ضمیر مفرد this (این) برای اشاره به نزدیک، ضمیر مفرد that (آن) برای اشاره به دور، ضمیر جمع these

دستور زبان انگلیسی: حروف اضافه in ، on ، at برای زمان و تاریخ

دستور زبان انگلیسی: حروف اضافه in ، on ، at برای زمان و تاریخ

بنام خدا 📚 درس ۵ . بخش ۲ برای بیان ساعت یا تاریخ یک رویداد از حروف اضافه استفاده می شود. برای گفتن ساعت دقیق یا وقت خاص روز از حرف اضافه ی at ؛ برای بیان روز هفته یا

دستور زبان انگلیسی: سوالات فعل بودن با Where

دستور زبان انگلیسی: سوالات فعل بودن با Where

بنام خدا 📚 درس ۲ . بخش ۲ 📝 سوالات بودن از (be from) برای سوال از شهر یا کشور محل زندگی افراد پرسیده می شوند. این سوالات به صورت بله/خیر (yes/no questions) یا سوالات اطلاعات (information questions) با Where

دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر و پاسخ کوتاه فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر و پاسخ کوتاه فعل بودن

بنام خدا 📚 درس ۱ . بخش ۳ 📝 سوالات بله/خیر فعل بودن با تغییر جای فعل بودن و فاعل براحتی ساخته می شود. 💡سوالات بله/خیر (yes/no questions): 🔹Are you an architect?  Yes, I am. / No, I’m not. 🔸Is

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

بنام خدا 📚 درس ۱ . بخش ۲ 📝 اسم ها در زبان انگلیسی با اضافه شدن s یا es جمع (plural) می شوند. البته شکل بی قاعده جمع هم وجود دارد که بعدها توضیح داده خواهد شد. 💡اسم های