آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس هفتم: بستن یک سند

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس هفتم: بستن یک سند

بنام خدا بعد از اینکه کارمان با یک سند تمام شد، باید آن را ببندیم. بعد از بستن یک سند، از صفحه مانیتور ناپدید خواهد شد و اگر سند دیگری باز باشد، روی صفحه ظاهر می شود؛ یعنی آخرین سندی

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس پنجم: ذخیره سازی اسناد

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس پنجم: ذخیره سازی اسناد

بنام خدا در این درس یاد می گیریم چطور یک سند را در مکان دلخواه ذخیره کنیم. ذخیره سازی سند جدید وقتی متن دلخواه خودتان را در ورد تایپ کردید، وقت آن است که آن را ذخیره کنید تا در

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس چهارم: حرکت در سند با موشواره و صفحه کلید

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس چهارم: حرکت در سند با موشواره و صفحه کلید

بنام خدا در این فصل چگونگی حرکات در ورد ۲۰۱۰ را بررسی می کنیم. ورد با استفاده از موشواره (Mouse) و صفحه کلید (Keyboard)، چندین راهی را که می توانید در یک سند حرکت کنید فراهم کرده است. برای شروع،

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس سوم: وارد کردن متن

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس سوم: وارد کردن متن

بنام خدا بیایید در این فصل چگونگی وارد کردن متن را با مایکروسافت ورد ۲۰۱۰ بررسی کنیم. ببینیم وارد کردن یک متن به سند ورد چقدر آسان است. فرض می کنیم می دانید وقتی وارد برنامه می شوید، ورد بصورت

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس اول: آشنایی با محیط برنامه

آموزش ورد ۲۰۱۰؛ درس اول: آشنایی با محیط برنامه

بنام خدا در این فصل ما چگونگی بررسی پنجره در ورد ۲۰۱۰ را فرا خواهیم گرفت. زمانی که برنامه ورد را آغاز می کنید به پنجره اصلی زیر می رسید. بیایید با قسمت های مختلف مهم این پنجره آشنا شویم.