بنام خدا

📚 درس ۳ . بخش ۲

📝 امری ها با آوردن فعل به صورت ساده در ابتدای جمله ساخته می شوند و به منظور دادن دستور یا راهنمایی کسی برای انجام یک کار بکار می روند. (شکل ساده ی فعل یعنی فعلی که هیچ پسوندی مثل ed یا ing نمی گیرد و یا به شکل گذشته و شکل مفعولی فعل نباشد.)

💡امری مثبت:

🔹Drive to the library.

🔹به (سمت) کتابخانه رانندگی کن.

امری ها

🔹Take the bus to the school.

🔹به (سمت) مدرسه اتوبوس بگیر.

امری ها

💡امر منفی: برای ساخت امر منفی (نهی) تنها کافیست به سادگی Don’t را به اول فعل امر اضافه کنیم.

🔹Don’t smoke.

🔹سیگار نکش.

امری ها

🔹Don’t take the ship.

🔹کشتی نگیر. (برای سفر و …)

امری ها

0
دستور زبان انگلیسی: امری ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *