بنام خدا

📚 درس ۳ . بخش ۳

📝 برای بیان وسیله ی نقلیه استفاده شده برای انجام کاری یا رفتن به جایی معمولاً از by استفاده می شود که به معنی با یا بوسیله است. از by در آخر جمله قبل از وسیله ی نقلیه مثل تاکسی، دوچرخه، موتور و … استفاده می کنیم.

💡کاربرد by در بیان استفاده از وسایل نقلیه:

🔹Ali goes to work by taxi. He always fastens seat belt.

🔹علی با تاکسی به سر کار می رود. او همیشه کمربند صندلی (ایمنی) را می بندد.

by در استفاده از وسایل نقلیه

🔹Reza goes to school by bicycle.

🔹رضا با دوچرخه به مدرسه می رود.

by در استفاده از وسایل نقلیه


🔹Saeed goes to library by moped. He always wears helmet.

🔹سعید با موتور گازی به کتابخانه می رود. او همیشه کلاه ایمنی می پوشد (می گذارد).

by در استفاده از وسایل نقلیه

💡همچنین برای بیان وسایل نقلیه دیگر مثل قطار، هواپیما، کشتی، قایق و یا بیان طریقه رفتن مثل دریایی، هوایی یا زمینی از by استفاده می شود.

🔹by land 🔸by sea 🔹by air

🔹از طریق زمینی 🔸از طریق دریایی 🔹از طریق هوایی

by در استفاده از وسایل نقلیه

💡نکته: برای بیان رفتن با پای پیاده از on استفاده می کنیم.

🔹Farid goes to park on foot.

🔹فرید با پا (پیاده) به پارک می رود.

by در استفاده از وسایل نقلیه

0
دستور زبان انگلیسی: by در وسایل نقلیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *