درس ۱۵ / مرخصی

He took a week leave.
ترجمه او یک هفته مرخصی گرفت.

 

He is on sick leave.
ترجمه او مرخصی استعلاجی (درمانی) گرفته است.

 

He took a sabbatical leave.
ترجمه او مرخصی تحصیلی (فرصت مطالعاتی) گرفته است.

 

She is on maternity leave.
ترجمه او مرخصی زایمان گرفت.

 

He is on leave.
ترجمه او در مرخصی است.

 

He took a leave of absence.
ترجمه او مرخصی بدون حقوق گرفت.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۵)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *