بنام خدا

📚 درس ۴ . بخش ۲

📝 از فعل بودن و یک صفت بعد آن می توان برای توصیف اشخاص یا اشیاء استفاده کرد. همچنین برای قوی تر نشان دادن صفت می توان از قیدهای so و very به معنای «خیلی» استفاده کرد. مثلا: او خیلی زیباست.

💡توصیف اشخاص با فعل بودن و یک صفت:

🔹The baby is cute. He is so cute.

🔹آن نوزاد بامزه است. او خیلی بامزه است.

💡نکته: حرف تعریف معین the را به دلیل مشخص و قابل اشاره بودن می توان در فارسی به این/آن ترجمه کرد.

فعل بودن برای توصیف

🔹Farid’s father is old. He’s not very old.

🔹پدر فرید پیر است. او خیلی پیر نیست.

 

فعل بودن برای توصیف

🔹Saeed is tall. He is so tall.

🔹سعید بلند (قد) است. او خیلی بلند (قد) است.

 

فعل بودن برای توصیف

0
دستور زبان انگلیسی: فعل بودن برای توصیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *