بنام خدا

📚 درس ۴ . بخش ۳

📝 از فعل have به معنی داشتن برای بیان مالک بودن چیزی استفاده می شود.

💡در زمان حال ساده، سومین شخص مفرد have به صورت has صرف می شود و از این بابت یک فعل بی قاعده (irregular verb) محسوب می شود.

🔹I / You / We / They have
🔸He / She / It / Ali has

⬅️ جملات مثبت با فعل have:

🔹I have a daughter. She has a purple dress.

🔹من یک دختر دارم. او یک پیراهن (زنانه) صورتی دارد.

فعل have

🔸He has a taxi. It has yellow color.

🔸او یک تاکسی دارد. آن رنگ زرد دارد.

 

فعل have

🔹We have a big room. It has a bed and a window.

🔹ما یک اتاق بزرگ داریم. آن یک تخت خواب و یک پنجره دارد.

 

فعل have

0
دستور زبان انگلیسی: فعل have

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *