درس ۲۱ / مد

It’s not very trendy. / It’s not in. / It’s not in style. / It’s not in fashion.
ترجمه مد نیست.

 

It’s out of style. / It’s out of fashion. / It’s out dated. / It’s passé.
ترجمه دمده شده.

 

It looks good on you.
ترجمه به شما میاد.

 

It doesn’t suit you very much.
ترجمه آن دیگه از مد افتاده.

 

You look pretty groovy today.
ترجمه امروز تیپ زدی.

 

How are you doing you good looking?
ترجمه چطوری خوش تیپ؟

 

He has got the looks.
ترجمه تیپ و قیافش خوبه.

 

She would like to stand out.
ترجمه اون دوست داره که تو چشم بیاد.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۲۱)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *