درس ۲۴ / با تجربه

He is a man of experience.
ترجمه او آدم با تجربه ای است.

 

He is an old hand.
ترجمه او آدم با تجربه ای است.

 

He is pretty subtle about it.
ترجمه او آدم کار کشته ای است.

 

He is pretty experienced about it.
ترجمه در این زمینه او آدم نسبتاً با تجربه ای است.

 

He is someone who has made it.
ترجمه او کسی است که در این راه موفق شده است.

 

This is the rule of thumb.
ترجمه قانونی است که از روی تجربه حاصل شده نه از روی مطالعه و حساب و کتاب.

 

He is a dark horse.
ترجمه بر خلاف ظاهرش فرد توانایی است.

 

He is a man of street.
ترجمه او یک آدم خود ساخته است.

 

He is a tough guy.
ترجمه او آدم پر طاقت و قرصی است.

 

He is a solid guy.
ترجمه او آدم محکم و استواری است.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۲۴)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *