درس ۲۶ / واضح و معلوم

That’s as obvious as a bright daylight.
ترجمه مثل روز روشنه.

 

That’s crystal clear.
ترجمه کاملا روشنه.

 

That’s clean as a whistle.
ترجمه مثل روز روشنه.

 

That’s conspicuous.
ترجمه کاملاً مبرهن است.

 

That’s totally clear.
ترجمه کاملاً واضح است.

 

That’s not something doubtful.
ترجمه این که چیز شک برانگیزی نیست.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۲۶)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *