درس ۲۷ / مرگ و تشییع جنازه

They laid him into rest.
ترجمه آنها او را به خاک سپردند.

 

May he rest in peace.
ترجمه خدا بیامرزدش.

 

May Allah bless him.
ترجمه خدا رحمتش کنه.

 

He died on an untimely death.
ترجمه او جوانمرگ شد.

 

He came to an early grave.
ترجمه او ناکام از دنیا رفت.

 

I’m going to take part in his funeral ceremony.
ترجمه من می خواهم در تشییع جنازه او شرکت کنم.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۲۷)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *