بنام خدا

📚 مکالمه ۲ ، در فروشگاه

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید نام دوست جدید خود را بپرسید و از او بخواهید آن را هجی کند.

هجی کردن: حروف یک کلمه را به ترتیب گفتن. مثلا Farid به صورت F-A-R-I-D

⬅️ مکالمه


🔹Clerk: Your name, please?
🔸Matt: Matt Rosenblum.
🔹Clerk: Rosenblum… . How do you spell that, Mr. Rosenblum?
🔸Matt: R-O-S-E-N-B-L-U-M.
🔹Clerk: Okay, thank you.

🔹کارمند: نامتان لطفا؟
🔸مت: مت روزنبلوم.
🔹کارمند: روزنبلوم… . چطور آن را هجی می کنید، آقای روزنبلوم؟
🔸مت: R-O-S-E-N-B-L-U-M.
🔹کارمند: بسیار خوب، متشکرم.

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

معنای عبارات
please = لطفا
spell = هجی کردن
Mr. = آقا
0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۲، در فروشگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *