بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)

درس ۲۵ / واژه اول

● شخصی که کار او طراحی بناها و ساختمان هاست؛ مهندس معمار

synonym: designer
antonym:

 

مثال تصویری

Hamid is a notable architect that has designed many buildings till now.
ترجمه حمید یک معمار برجسته است که ساختمان های زیادی را تا الان طراحی کرده است.

 

درس ۲۵ / واژه دوم

● وضعیتی که در آن فرد ازدواج کرده است؛ تأهل؛ متأهل بودن

synonym: marital
antonym:

 

مثال تصویری

Vahid at last decided to get married and benefit the joys of matrimony.
ترجمه وحید سرانجام تصمیم گرفت که ازدواج کند و از لذت های متأهل بودن بهره ببرد.

 

درس ۲۵ / واژه سوم

● ساک، کیف، جعبه و … که هنگام سفر با شخص حمل می شود؛ بار سفر؛ بار و بنه مسافر؛ چمدان

synonym: luggage
antonym:

 

مثال تصویری

Ali carried his travel baggage to the airport waiting room.
ترجمه علی بار سفر خود را به طرف اتاق انتظار فرودگاه حمل کرد.

 

درس ۲۵ / واژه چهارم

● هدر دادن پول، زمان، فرصت و … با بی دقتی؛ بر باد دادن؛ اسراف کردن؛ هدر دادن

synonym: dissipate , lavish , misspend , waste
antonym:

 

مثال تصویری

My friend squandered all of his money in a wager.
ترجمه دوستم تمام پولش را در یک شرط بندی بر باد داد.

 

درس ۲۵ / واژه پنجم

● در خارج از کشور

synonym: overseas
antonym: home country

 

مثال تصویری

Many believe that traveling abroad costs a lot of money.
ترجمه خیلی ها اعتقاد دارند که سفر به خارج پول زیادی هزینه می گیرد.

 

درس ۲۵ / واژه ششم

● شخصی که از دستگیر شدن توسط پلیس اجتناب می کند؛ فراری؛ گریخته

synonym: runaway
antonym:

 

مثال تصویری

A thirty thousand dollars reward was offered by the village marshal for arresting the fugitive.
ترجمه کلانتر روستا یک جایزه سی هزار دلاری برای دستگیری فرد فراری پیشنهاد داد.
0
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۵- واژگان ۱-۶)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *