درس ۲۸ / خداحافظ

Good bye.
ترجمه خداحافظ.

 

See you then.
ترجمه پس تا بعد.

 

See you later.
ترجمه بعداً می بینمت.

 

So long.
ترجمه به آرزوی دیدار.

 

Take care of yourself.
ترجمه مراقب خودت باش.

 

Allah spells.
ترجمه به امان خدا.

 

May Allah bless you on his wings.
ترجمه در پناه حق.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۲۸)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *