بنام خدا

📚 مکالمه ۳ ، در اداره

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید ایمیل دوست خود را بپرسید و روش بیان آن را بگویید.

نکته آموزشی: ایمیل را هرگز با www بکار نبرید!

💬 مکالمه


🔹Clerk: Could I please have your e-mail address?
🔸Nat: Sure, it’s natwilson@tmail.com.
🔹Clerk: OK… Matt Nilson…
🔸Nat: Actually, it’s Nat Wilson… n-a-t-w-i-l-s-o-n at tmail dot com.
🔹Clerk: Nat Wilson. Got it. Thanks.

🔹کارمند: می توانم لطفاً آدرس ایمیلتان را داشته باشم؟
🔸نت: مطمئناً، آن natwilson@tmail.com است.
🔹کارمند: بسیار خوب… مت نیلسون…
🔸نت: در واقع آن نت ویلسون هست… n-a-t-w-i-l-s-o-n at tmail dot com.
🔹کارمند: نت ویلسون. فهمیدم. ممنون.

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

معنای عبارات
sure = حتما، مطمئناً
actually = در واقع، حقیقتاً
got it = گرفتم، فهمیدم
0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۳، در اداره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *