بنام خدا

📚 مکالمه ۴ ، ثبت نام کلاس زبان

به مکالمه زیر در مورد ثبت نام در کلاس انگلیسی گوش دهید و سعی کنید نام و سطح مهارت زبان خود را بیان کنید.

⬅️ مکالمه


🔹Sylvia: Good morning, I’d like to register for English class.
🔸Secretary: All right… which level?
🔹Sylvia: Let’s see, I took level 5 last semester… so level 6, I guess.
🔸Secretary: Okay… level 6. And your name?
🔹Sylvia: Sylvia Gomez.
🔸Secretary: Sylvia Gomez. Could I please have your e-mail address, Sylvia?

🔹سیلویا: صبح بخیر، می خواستم برای کلاس انگلیسی ثبت نام کنم.
🔸منشی: بسیار خوب… کدام سطح؟
🔹سیلویا: اجازه دهید ببینم، ترم قبلی سطح ۵ را گذراندم… پس سطح ۶ فکر کنم.
🔸منشی: بسیار خوب… سطح ۶. و نامتان؟
🔹سیلویا: سیلویا گومز٫
🔸منشی: سیلویا گومز٫ می توانم لطفا آدرس ایمیلت را داشته باشم، سیلویا؟

مکالمات کاربردی انگلیسی بابا آب داد

معنای عبارات
register = ثبت نام کردن
level = سطح، درجه
semester = ترم
all right = بسیار خوب
let’s see = اجازه دهید ببینم/فکر کنم
I guess = فکر می کنم، حدس میزنم
0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۴ ؛ ثبت نام کلاس زبان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *