بنام خدا

📚 درس ۷ . بخش ۳

از قیود تکرار در زمان حال ساده برای بیان تکرر یا دفعات انجام یک فعالیت استفاده می شود. پر کاربردترین این قیود always (همیشه) ، usually (معمولا) ، sometimes (گاهی اوقات) و never (هرگز) هستند که از تعداد دفعات صد درصد تا صفر هستند.

دستور زبان انگلیسی بابا آب داد

💡نکته آموزشی! از قیود تکرار همیشه قبل از فعل استفاده می شود.

⬅️ قید تکرار always:

🔹He always goes running in the morning.

🔹او همیشه در صبح برای دو می رود.

دستور زبان انگلیسی بابا آب داد

🔹I usually go to the library in the evening.

🔹من معمولا در عصر به کتابخانه می روم.

دستور زبان انگلیسی بابا آب داد

🔹He sometimes goes fishing in the afternoon.

🔹او گاهی اوقات در بعد از ظهر به ماهیگیری می رود.

دستور زبان انگلیسی بابا آب داد

🔹He never smokes cigarette.

🔹او هرگز سیگار نمی کشد.

دستور زبان انگلیسی بابا آب داد

0
دستور زبان انگلیسی: قیدهای تکرار در زمان حال ساده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *