بنام خدا

۳۱ احترام
Everything ends up in respect.

ترجمه همه چیز به احترام ختم می شود.

Respect breeds respect.

ترجمه احترام احترام می آورد.

I do owe you a lot of respect.

ترجمه من به شما خیلی مدیونم.

You treated us disrespectfully.

ترجمه شما با ما با احترام برخورد نکردید.

You used a curse language on us.

ترجمه شما با بی احترامی با ما صحبت کردید.

My hat off to him.

ترجمه احترام (سلام) من بر او باد.

They have got no suffer respect.

ترجمه آنها عزت نفس ندارند.

0
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۱، احترام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *