بنام خدا

📚 درس ۷ . بخش ۵

برای سوال از اینکه چه کسی کار خاصی را به طور معمول در زمان حال ساده انجام می دهد، از Who (چه کسی) استفاده می شود. نکته مهم این است که Who به عنوان فاعل عمل می کند و فعل بعد آن همیشه به صورت سوم شخص مفرد می آید.

Who washes the car in your house?
My father does.

Who cleans the bathroom in your family?
My brother and sister do.

💡 نکته آموزشی! همانطور که دقت کردید در سوال با Who فعل به صورت سوم شخص مفرد به کار می رود و در پاسخ به مفرد یا جمع بودن متناسب با فاعل do یا does می آید.

مثال یک

🔹Who cleans the house in your family?
🔸My children do.

ترجمه چه کسی در خانواده شما خانه را تمیز می کند؟ فرزندانم تمیز می کنند.

مثال دو

🔹 Who feeds the animals in the farm?
🔸My grandfather does.

ترجمه چه کسی حیوانات را در مزرعه غذا می دهد؟ پدر بزرگم می دهد.

 🚫 مراقب باشید! نگویید:

Who clean the house in your family?

Who does clean the house in your family?

0
دستور انگلیسی: درس ۷؛ سوالات حال ساده با Who

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *