بنام خدا

📚 درس ۸ . بخش ۱

برای سوال از مکان در زمان حال ساده از کلمه سوالی Where استفاده می شود. در پاسخ به این نوع سوالات معمولا از حروف اضافه مخصوص هر مکان مانند in ، on و at استفاده می شود.

Where do you live?
We live in Iran.

Where does he study?
He studies at a university.

💡 نکته آموزشی! در پاسخ سوالات با Where از حروف اضافه ی مکان (Prepositions of Place) مثل in ، on و at که معمولاً «در» معنی می دهند استفاده می شود.

مثال یک

🔹Where do you study?
🔸I study at a library.

ترجمه تو کجا مطالعه می کنی؟ من در یک کتابخانه مطالعه می کنم.

مثال دو

🔹Where does he work?
🔸He works in an office.

ترجمه او کجا کار می کند؟ او در یک اداره کار می کند.

مثال سه

🔹Where do they study?
🔸They study at the new school.

ترجمه آنها کجا درس می خوانند؟ آنها در مدرسه جدید درس می خوانند.

مثال چهار

🔹Where does he work?
🔸He works on the third floor.

ترجمه او کجا کار می کند؟ او در طبقه سوم کار می کند.

💡 نکات مهم!

– برای بکار بردن حروف اضافه مکان برای خیابان ها و یا شماره ترتیبی آن معمولا از on استفاده می شود.

🔹Where is his house?
🔸His house is on Martyr Hemmat Street.

ترجمه خانه او کجاست؟ خانه او در خیابان شهید همت است.

🔹Where do they go to school?
🔸They go to school on 25th Avenue.

ترجمه آنها کجا مدرسه می روند؟ آنها در خیابان بیست و پنجم به مدرسه می روند.

– اگر شماره خیابان ذکر شود معمولا از at استفاده می شود.

🔹Where does he work?
🔸He works at 39 Enghelab Street.

ترجمه او کجا کار می کند؟ او در خیابان انقلاب ۳۹ کار می کند.

2+
دستور انگلیسی: درس ۸؛ سوالات حال ساده با Where

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *