بنام خدا

۳۵ کار بیهوده
You will not get too far by switching back and forth.

ترجمه با این شاخه و آن شاخه پریدن نمی توانید کاری از پیش ببرید.

It will get you nowhere.

ترجمه با این کار به جایی راه پیدا نمی کنی.

Nothing will evolve you out of it.

ترجمه چیزی از آن عایدت نمی شه.

You are trying on vain.

ترجمه شما کاری بیهوده و عبث را انجام می دهید.

0
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۵، کار بیهوده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *