بنام خدا

۳۸ معتاد به مواد مخدر
He takes hard-core narcotics.

ترجمه او از مواد مخدر قوی استفاده می کند.

He is on drugs.

ترجمه او مواد مخدر استفاده کرده.

He is a baser.

ترجمه او معتاد هروئین است.

He is on medicine.

ترجمه او دارو مصرف کرده است.

He is a jailbird.

ترجمه او پرنده ی زندان است. (کنایه از اینکه دفعات زیادی در زندان بوده.)

0
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۸، معتاد به مواد مخدر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *