بنام خدا

📚 مکالمه ۱۱ ، تمرین احوالپرسی

راه های زیادی برای احوالپرسی وجود دارد. چند نمونه از مکالمات و روش های پاسخ گویی در زیر آمده است.

مکالمات

🔹اگر شخصی را تاکنون ندیده اید، اینطور می گویید:

– Hi, my name is Steve. It’s nice to meet you.

ترجمه سلام، اسم من استیو است. از دیدن شما خوشبختم.
 
🔸می شود اینطور پاسخ داد:

– It’s a pleasure to meet you. I’m Jack.

ترجمه از دیدنتان خوشحالم. من جک هستم.
 
🔹سوال دیگری که مرسوم است:

– What do you do for a living?

ترجمه برای امرار معاش زندگی چه کار می کنی؟ یا به چه کاری مشغولی؟
 
🔸به این سوال می توان به روش های زیر پاسخ گفت:

– I work at a restaurant.
– I work at a bank.
– I work in a software company.
– I’m a dentist.

ترجمه من در یک رستوران کار می کنم.
من در یک بانک کار می کنم.
من در یک شرکت نرم افزاری کار می کنم.
من یک دندان پزشک هستم.
 
🔹معمولا اشخاص نام خود را در احوال پرسی می گویند. اگر نگفتند، می توان به صورت زیر اسم را پرسید:

– What’s your name?

ترجمه اسم شما چیست؟
 
🔸گاهی اوقات ممکن است اسم را نشنویم. اگر از آنها بخواهیم نام خود را تکرار کنند، به صورت زیر می توان مودبانه درخواست کرد:

– What was that again?
– Excuse me?
– Pardon me?

ترجمه می شود دوباره بفرمایید؟
ببخشید؟
معذرت می خواهم؟

0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۱ ؛ تمرین احوالپرسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *