حقایقی در مورد فیل

● فیل ها می توانند صدای شیپوری همدیگر را از فاصله ۸ کیلومتری بشنوند.
● بزرگترین فیل گزارش شده تاکنون حدود ۱۰ تن و ۸۸۶ کیلوگرم وزن و ۳ متر و ۹۶ سانت قد داشته است.
● فیل ها می توانند دچار آفتاب سوختگی شوند. بنابراین از ماسه برای حفاظت از پوست خود استفاده می کنند.
● حدود ۱۰۰ فیل هر روزه بخاطر فروش عاج هایشان توسط انسان ها کشته می شوند.
● فیل های آفریقایی بهترین حس بویایی را در بین حیوانات دارند. آنها می توانند بوی آب را از ۱۹ کیلومتری حس کنند.
● در بین حشرات فیل ها از زنبورها می ترسند.
● فیل ها تنها حیواناتی هستند که مانند انسان چانه دارند.
● فیل ها به طور معمول تنها ۲ یا ۳ ساعت روز را می خوابند.
● یک فیل بالغ به ۳۰۰ کیلوگرم غذا و ۱۶۰ لیتر آب در روز احتیاج دارد.
● دو عاج یک فیل ممکن است از ۲۰۰ کیلوگرم هم بیشتر باشد.
0
حقایقی در مورد فیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *