بنام خدا
مقدمه، Hello / درس ۳

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

one , two , three , four , five , six , seven , eight , nine , ten
یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت ، هشت ، نه ، ده
۲. Listen and check ().
۲. گوش کنید و علامت () بزنید. (با توجه به سن هر کودک در تصویر زیر مربع رو علامت بزنید)

۳. Look at the picture again. Point, ask, and answer.
۳. به عکس دوباره نگاه کنید. اشاره کنید، سوال بپرسید و جواب بدید.

A: How old are you?
B: I’m seven.

الف: چند سالته؟
ب: هفت سالمه.

۴. Listen and point. Listen and chant.
۴. گوش بدید و اشاره کنید. گوش بدید و همخوانی کنید.

May

Sunday , Monday , Tuesday , Wednesday , Thursday , Friday , Saturday

ماه مه

یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، شنبه

1+
فمیلی ۱، مقدمه / درس ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *