درس ۷ / درآمد

It’s a well-paid job.
ترجمه شغل پر درآمدی است.

 

It’s a lucrative job.
ترجمه شغل پر درآمدی است.

 

It’s a money making job.
ترجمه شغل پول سازی است.

 

It really pays well.
ترجمه از آن خوب پول در می آید.

 

The pay is really good.
ترجمه حقوقش خوب است.

 

What’s the pay like?
ترجمه حقوق و مزایای آن چطور است؟

 

I always stay over time.
ترجمه من همیشه اضافه کاری می کنم.
0
پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۷)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *